KVKK ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI bünyesinde bulunan ESKİŞEHİR E-TİCARET MERKEZİ (MERKEZ) tarafından 6698 sayılı kişisel verilerim korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve yürütebilmek adına bazı kişisel verilerinizi işleyeceğiz. Söz konusu kişisel verileriz açık rızanıza istinaden KVKK ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydıyla erişime açık olmayan bir ortamda işlenecek ve muhafaza edilecektir.

ESKİŞEHİR E-TİCARET MERKEZİ bünyesinde hizmet veren firmalara editör olmak üzere tarafımıza başvurunuz dolayısıyla elde edilecek kişisel verilerinize ilişkin; hangi bilgilerin işleneceği, kişisel verilerinizi işleme amacı, kime ve hangi nedenle aktarılacağı, hukuki dayanakları, işleme yöntemlerini ve haklarınız açıklanmıştır.

 

Kişisel verileriniz,

  • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

  • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

  • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

  • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

 

Kimlik

 

 Ad Soyad

 Ve TC. kimlik numarası

 

 

 

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru formunun doldurulması ile, otomatik olmayan yollarla

E-Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren firmalarda çalışmak için yaptığınız iş başvurunuza bağlı olarak verdiğinizi CV’nizin 3. Kişilere aktarımı

İletişim

İkametgah Adresi

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

E-Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren firmalarda çalışmak için yaptığınız iş başvurunuza bağlı olarak verdiğinizi CV’nizin 3. Kişilere aktarımı

İletişim

Telefon Numarası

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

E-Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren firmalarda çalışmak için yaptığınız iş başvurunuza bağlı olarak verdiğinizi CV’nizin 3. Kişilere aktarımı

İletişim

E-Posta Adresi

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

E-Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren firmalarda çalışmak için yaptığınız iş başvurunuza bağlı olarak verdiğinizi CV’nizin 3. Kişilere aktarımı

Mesleki Deneyim

Eğitim durumuz Bitirdiği okullar

Eğitim kurumları

 

Çalıştığınız şirket ve işletmelere ilişkin bilgiler

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından Mesleki Deneyim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

E-Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren firmalarda çalışmak için yaptığınız iş başvurunuza bağlı olarak verdiğinizi CV’nizin 3. Kişilere aktarımı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından Görsel ve İşitsel Kayıtlar verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Fotoğrafın teslimi ile, otomatik olmayan yollarla

E-Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren firmalarda çalışmak için yaptığınız iş başvurunuza bağlı olarak verdiğinizi CV’nizin 3. Kişilere aktarımı yasal başvurular için kurumlar ve ilgili 3. kişilere aktarımı

Diğer

 

 

Sigara, alkol gibi alışkanlıklarınıza dair beyan

Başvuran

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak

Başvuranların kayıtlarını oluşturmak bakımından Görsel ve İşitsel Kayıtlar verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

E-Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren firmalarda çalışmak için yaptığınız iş başvurunuza bağlı olarak verdiğinizi CV’nizin 3. Kişilere aktarımı yasal başvurular için kurumlar ve ilgili 3. kişilere aktarımı

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğine, işlenme amacına, yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair bilgi edinme; amacına uygun işlenmesini, yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini, ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme; otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

  • bilgi@etonet.org.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

  • İstiklal Mahallesi, İki Eylül Caddesi No:28 Kat:6, Odunpazarı / ESKİŞEHİR” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.